Schoolmaatschappelijk werk

gerty.JPG

Mijn naam is Gerty Backhaus, en ik ben werkzaam bij SWON/NIM (voorheen NIM Maatschappelijk Werk) Tevens ben ik werkzaam in het Sociaal Wijkteam Noord. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker verbonden aan jullie school en ik werk in principe iedere woensdag voor De Oversteek.

Samen met Marjon van Klaveren van de GGD draai ik op woensdagochtend van 8:30 tot 9:00 uur een inloop in de kantine van de Klif. Als u een opvoed- of opgroeivraag heeft, dan bent u van harte welkom om bij ons langs te komen. 

 U kunt bij mij terecht met vragen: 

  • Rondom de opvoeding: bijvoorbeeld een kind dat moeilijk kan luisteren of problemen heeft met eten of slapen.
  • Rondom de thuissituatie: bijvoorbeeld echtscheiding, ziekte, of overlijden van een dierbaar iemand, mishandeling.
  • Vanuit het kind zelf: bijvoorbeeld moeite met sociale contacten, faalangst, depressie.
  • Rondom de schoolsituatie: bijvoorbeeld in de communicatie met medeleerlingen of de leerkracht, pesten of gepest worden.

Mijn werkwijze:
Over het algemeen heb ik gesprekken met de ouders, de mogelijkheid bestaat ook dat ik gesprekken met het kind voer. Dit kan handig zijn om het kind beter te leren kennen en te beoordelen hoe het kind zelf met de problemen omgaat. Ik vraag altijd eerst toestemming aan de ouders. De zorgcoördinator en/of de leerkracht van uw kind is op de hoogte van de aanmelding en in overleg met ouders en het kind vindt er altijd een terugkoppeling plaats.

Aanmelden:
Als u of uw kind een vraag heeft, geeft u dat dan door aan de leerkracht of aan de zorgcoördinator. Ik neem dan contact met u op om een afspraak te maken.

Op het moment dat u hulp of advies bij andere problemen kunt gebruiken, kunt u zelf ook contact met mij opnemen. Dit kunt u doen via het open spreekuur op school of via mijn mobiele nummer 06-43 21 21 16 of mailen met g.backhaus@nim.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op www.nim.nl

 

Met vriendelijke groet,

Gerty Backhaus Schoolmaatschappelijk werker

Tel: 06-43 21 21 16

Mail: g.backhaus@nim.nl